Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira gelir vergisinden neler düşülür?

Kira gelir vergisi beyan dönemi 25 Mart'a kadar, 1. taksit dönemi ise 31 Mart'a kadar devam ediyor. Peki, kira gelir vergisinden neler düşülür?


Kira gelir vergisi beyan dönemi 25 Mart'a kadar, 1. taksit dönemi ise 31 Mart'a kadar devam ediyor.


Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit ediliyor: Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç) ve Gerçek Gider Yöntemi.


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan kira vergisi rehberine göre; Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılıyor. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemiyor.


Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.


Ayrıca vergide bazı giderler de indirim olarak vergilendirmeden düşürülüyor. Peki, kira gelir vergisinden neler düşülür?


Gelir Vergisi Kanunun 89. maddesinde sayılan ve aşağıdaki bazıları belirtilen indirimler Gelir Vergisinden düşülebilecektir.


A-SİGORTA PRİMLERİ

Asgari ücretin yıllık tutarını ve safi iradın %10’unu aşmamak kaydıyla, 

1-    Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (şahıs sigorta primleri için bu oran %5’dir.)

2-    Kişinin kendisine, eşine  ve küçük çocuklarına ait, hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (Türkiye’de kurulu Sigorta şirketine ödenmiş olmalı ve  primlerin beyan edilen gelirin ait olduğu yılda ödenmiş olması gerekmektedir)


B-EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI

Beyan edilen Safi Gelirin %10’unu aşmamak kaydıyla,

Türkiye’de Yapılması,  Gelir ve Kurumlar Vergisi bulunan gerçek ve tüzel kişilerden alınacak belgelerle ispat edilmesi şartıyla, Kişinin kendisine, eşine  ve küçük çocuklarına ait, yapılan eğitim ve sağlık harcamaları.


C-OKUL YURT VE SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIM

Okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için yapılan bağış ve yardımların tamamı.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com