Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira gelir vergisini kim öder?

Kira gelir vergisi, taşınmaz malların kiraya verilmesi halinde ödeniyor. Peki, kira gelir vergisini kim öder?


Kira gelir vergisi, taşınmaz malların kiraya verilmesi halinde ödeniyor. Bu vergi senede iki eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksitlerin Mart ayında ödendiği kira gelir vergisinde ikinci taksit ödemeleri ise Temmuz'da yapılıyor.


Buna göre bu ay sonuna kadar mükelleflerin kira gelir vergisi için ikinci taksit ödemelerini yapmaları gerekli. Peki, kira gelir vergisini kim öder? Kim ödemez?


Kanun kapsamında yer alan bilgilere göre, bu vergiyi her kira geliri elde eden ev sahipleri ödemiyor.  Her sene gelir vergisi için istisna bedeli belirleniyor. 

Belirlenen bu istisna bedelinin üstünde gelir elde edenlerin vergi ödemeleri gerekiyor.


Buna karşın, bu bedelin altında kira geliri elde eden kimselerin beyanda bulunmaları gerekmiyor. 2016 yılı vergileri için istisna sınırı 3 bin 600 TL olarak belirlendi. Bu bedelin üstünde gelir sahibi olan kimseler vergi mükellefi oluyor.


Ev kira vergisi hesaplama 2016 örneği:

 Bay (F), 2015 yılında konut kredisi kullanarak 200.000 TL’ye aldığı dairesini aylık 1.500 TL’den konut olarak kiraya vermiş ve 18.000 TL kira geliri elde etmiştir.


Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, gerçek gider yöntemini seçmiş

olup, bu konut ile ilgili 2.000 TL asansör ve sigorta gideri yapmıştır. Konut kredisi için 2015 yılında bankaya ödenen faiz tutarı da 4.000 TL’dir.


Bay (F), konut olarak kiraya vermiş olduğu daire için 2015 yılında ödediği

asansör, sigorta ve faiz gideri ile birlikte iktisap bedelinin % 5’i olan (200.000 x %5 =) 10.000 TL’yi indirim konusu yapabilecektir. Toplam Gider = 2.000 + 4.000 + 10.000 = 16.000 TL’dir.


(Gerçek gider usulünü seçen mükellefler, vergiden istisna edilen kısma isabet eden giderleri hasılatlarından gider olarak indiremeyecekler, sadece vergiye tabi hasılata isabet eden giderleri indirebileceklerdir. Bunun için toplam gider tutarının vergiye tabi hasılata isabet eden kısmının hesaplanması gerekir. Vergiye tabi hasılata isabet eden gider aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.)

Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat - Konut Kira Geliri İstisnası

= 18.000 - 3.600 = 14.400 TL

İndirilebilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat

Toplam Hasılat

= 16.000 x 14.400 = 12.800 TL 18.000

Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.


Gayrisafi İrat Toplamı 18.000 TL

Vergiden İstisna Tutar 3.600 TL

Kalan (18.000 – 3.600) 14.400 TL

İndirilebilecek Gerçek Gider Tutarı 12.800 TL

Vergiye Tabi Gelir (14.400 – 12.800) 1.600 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 240 TL

Damga Vergisi 47,80 TL
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com