Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira gelir vergisinin hesaplanması nasıl olur?

Gayrimenkul kiralamalarından elde edilen gelirler, kira gelir vergisine tabi tutuluyor. Peki, kira gelir vergisinin hesaplanması nasıl olur?


Gayrimenkul kiralamalarından elde edilen gelirler, kira gelir vergisine tabi tutuluyor. Kira gelir vergisi mesken ve işyerlerinde farklı tutarlarda belirlenen istisnadan yüksek gelirler için ödeniyor.


2016 yılında konutta 3 bin 600 TL, işyerinde ise 29 bin TL istisna sınırı belirlendi. İstisna sınırının altındaki gelirler için kira gelir vergisi ödenmiyor. 


Vergi, bu sınırın üstündeki gelirler için beyan vererek ödeniyor. Peki, kira gelir vergisinin hesaplanması nasıl olur?


Kira gelir vergisi beyanname sürecinde seçilecek gider yöntemi ile bazı indirimler yapılabiliyor. Götürü gider yönteminin seçilmesi halinde yüzde 25 indirim yapılırken, gerçek gider yönteminin seçilmesi halinde kiralamaya konu olan taşınmazın giderleri vergi borcundan indirilebiliyor.


Kira gelir vergisi hesaplama örnekleri 2016


Örnek 1: 

Bayan (E), 2015 yılında tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 27.000 TL işyeri kira geliri ve 30.000 TL mevduat faizi ile birlikte konut olarak kiraya verdiği dairesinden 3.500 TL kira geliri elde etmiştir.


İşyeri Kira Geliri (Brüt) 27.000 TL

Konut Kira Geliri 3.500 TL

Mevduat Faizi 30.000 TL

Beyan Edilecek Gelir Tutarı YOK


● Tevkif yoluyla vergilendirilen 30.000 TL mevduat faizi geliri, tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecektir.


● Konut kira gelirinden 3.600 TL’lik istisna düşülecek olup, kalan tutar beyan edilecektir. Örnekte, istisna haddinin altında konut kira geliri elde edildiğinden beyan edilmeyecektir.


● Tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş işyeri kira geliri olan 27.000 TL ise 29.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir.


Örnek 2: 

Bay (F), 2015 yılında konut kredisi kullanarak 200.000 TL’ye aldığı dairesini aylık 1.500 TL’den konut olarak kiraya vermiş ve 18.000 TL kira geliri elde etmiştir.


Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, gerçek gider yöntemini seçmiş olup, bu konut ile ilgili 2.000 TL asansör ve sigorta gideri yapmıştır. Konut kredisi için 2015 yılında bankaya ödenen faiz tutarı da 4.000 TL’dir.


Bay (F), konut olarak kiraya vermiş olduğu daire için 2015 yılında ödediği asansör, sigorta ve faiz gideri ile birlikte iktisap bedelinin % 5’i olan (200.000 x %5 =) 10.000 TL’yi indirim konusu yapabilecektir. Toplam Gider = 2.000 + 4.000 + 10.000 = 16.000 TL’dir.


(Gerçek gider usulünü seçen mükellefler, vergiden istisna edilen kısma isabet eden giderleri hasılatlarından gider olarak indiremeyecekler, sadece vergiye tabi hasılata isabet eden giderleri indirebileceklerdir. Bunun için toplam gider tutarının vergiye tabi hasılata isabet eden kısmının hesaplanması gerekir. Vergiye tabi hasılata isabet eden gider aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.)

Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat - Konut Kira Geliri İstisnası

= 18.000 - 3.600 = 14.400 TL

İndirilebilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat

Toplam Hasılat

= 16.000 x 14.400 = 12.800 TL 18.000

Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.


Gayrisafi İrat Toplamı 18.000 TL

Vergiden İstisna Tutar 3.600 TL

Kalan (18.000 – 3.600) 14.400 TL

İndirilebilecek Gerçek Gider Tutarı 12.800 TL

Vergiye Tabi Gelir (14.400 – 12.800) 1.600 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 240 TL

Damga Vergisi 47,80 TLIşıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com