Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira geliri amortisman hesabı!

Kira gelir vergisinde beyanname verirken gerçek gider yöntemi seçilerek bazı giderler indirilebiliyor. Bu giderler arasında amortisman da yer alıyor. Peki, kira geliri amortisman hesabı nasıl yapılır?


Kira gelir vergisinde beyanname verirken gerçek gider yöntemi seçilerek bazı giderler indirilebiliyor. Bu giderler arasında amortisman da yer alıyor.


Amortisman, binalarda duran bir malın yıpranma ya da teknik gelişmelerden kaynaklanan eskime nedeniyle değerinden düşmesi olarak tanımlanıyor. Peki, kira geliri amortisman hesabı nasıl yapılır?


Gelir Vergisi Kanunu 71 inci maddesinde ise; "Gayrimenkul sermaye iradında safi irat, gayrisafi hasılattan iradın sağlanması ve idamesi için yapılan giderler indirildikten sonra kalan müspet farktır." hükmüne yer veriliyor.


Buna göre, gayrimenkul sermaye iradına kaynak teşkil eden konutların, 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ eki listenin "1.4.İkamet olarak kullanımdan kiralık hale getirilen evler" kısmında yer verilen 50 yıl ve % 2,00 amortisman oranı ile amortismana tabi tutulması gerekmektedir.


Hesaplama örneği

Meskenin bedeli 200 bin TL 

Amortisman oranı yüzde 2; 


200.000/100=2.000 

2.000x2=4.000 TL 

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com