Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira geliri için damga vergisi 2018 ne kadar?

Kira gelir vergisi ödenirken, verilen beyanname kağıdı için damga vergisinin de ödenmesi gerekiyor. Peki, kira geliri için damga vergisi 2018 ne kadar?


Damga vergisi, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtlar için ödeniyor. Bu vergi, kira gelirleri için verilen beyannamelerde de ödeniyor. Kira geliri için damga vergisi ödemesi vergi mükellefleri tarafından taksit ödeme esnasında yapılabiliyor.


Kira geliri için ödenecek damga vergisi tutarı her sene değişiyor. Peki, kira geliri için damga vergisi 2018 ne kadar?


Kira gelir vergisi damga vergisi tutarı 2018

2018'de kira gelir vergisi için ödenecek damga vergisi tutarı 58,80 TL oluyor. Mükellefler, vergi borcunun yanında 58,80 TL'lik damga vergisi ücretini de ödüyor.


Vergi hesaplama örneği


Bayan A, 2017 yılında konut olarak kiraya verdiği dairesinden 36.000 TL ve işyeri olarak kiraya verdiği dairesinden ise 67.200 TL brüt kira geliri elde etmiştir. İşyeri için ödenen kira bedelleri üzerinden 13.440 TL tevkifat yapılmıştır. 


Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir. Konut kira gelirinin istisnayı aşan tutarı ile işyeri kira geliri toplamı olan (32.100 + 67.200 =) 99.300 TL, 2017 yılı için beyan sınırı olan 30.000 TL’yi aştığı için, tevkifata tabi tutulmuş olan işyeri kira geliri de konut kira geliri ile birlikte beyan edilecektir. 


Mükellefin elde ettiği gelir toplamı (ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı) 2017 yılı için 110.000 TL’yi aşmadığından 3.900 TL’lik istisnadan yararlanacaktır.


Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacak:

Gayrisafi İrat Toplamı (36.000 + 67.200) 103.200,00 TL

Vergiden İstisna Tutar 3.900,00 TL

Kalan [(36.000 - 3.900) + 67.200] 99.300,00 TL

%15 Götürü Gider (99.300 x %15) 14.895,00 TL

Vergiye Tabi Gelir (99.300 – 14.895) 84.405,00 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 21.191,75 TL

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 13.440,00 TL

Ödenecek Gelir Vergisi 7.751,75 TL

Damga Vergisi 58,80 TLIşıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.cocm