Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname vermeyi unutmayın!

Gayrimenkullerin kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler vergiye tabi tutuluyor. 2018 yılında 4 bin 400 liranın üstünde kira geliri elde edenler beyanname vermekle mükellef.


Gelir Vergisi Kanunu’nun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak belirtiliyor ve bu gelirler gelir vergisine tabi oluyor.


Kira gelirinde gelirin elde edilmesi, tahsil esasına göre belirleniyor. Tahsil esasında kira gelirinin vergilendirilmesi için nakden veya ayni olarak tahsil edilmiş olması gerekli.


Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması durumunda, “emsal kira bedeli”ne bakılıyor. Bu kapsamda; gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması, kiraya verilen gayrimenkulün kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması durumunda hallerinde emsal kira bedeli esası uygulanıyor.


Konutlardan elde edilen kira gelirleri süresi beyan edilmezse veta eksik beyan edilirse, 4.400 TL’lik istisnadan faydalanılamıyor. Gayrimenkul istisnası uygulaması sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirleri kapsıyor.


1 Mart'ta başlayan kira gelir vergisi beyanname dönemi 25 Mart'ta bitecek. Kira gelir vergisinin birinci taksit ödemeleri ise 31 Mart'ta sona erecek.


Kimler beyanname vermeli?

1-) Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, istisna tutarını (2018 yılı için 4.400 TL) aşanlar,


2-) İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2018 yılı için 34.000 TL) aşanlar (Beyanname verme sınırı olan 34.000 TL’nin aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınacaktır.),


3-) Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname verme sınırını (2018 yılı için 1.800 TL) aşanlar, yıllık beyanname verecekler.