Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira geliri sınırı 3 bin 900 TL oldu!

Bakanlar Kurulu, 2017 yılına ilişkin bazı değerler için yetkisini kullanmadı ve artışlar yeniden değerleme oranı esas alınarak Maliye Bakanlığı tarafından belirlendi..


Vergi kanunlarında yer alan bazı rakamsal değerler her yıl, bir önceki yılın yeniden değerleme oranına göre artırılıyor. Bazen de Bakanlar Kurulu yasaların kendisine verdiği yetkiyi kullanarak bu oranın üzerinde veya altında tutar belirleyebiliyor. Bakanlar Kurulu, 2017 yılına ilişkin bazı değerler için yetkisini kullanmadı ve artışlar yeniden değerleme oranı esas alınarak Maliye Bakanlığı tarafından belirlendi. Yeni yılın ilk günlerinde bu değerlerin bir bölümüne kısaca yer vermekte yarar görüyoruz.


KONUT KİRA GELİRİ İSTİSNASI YÜKSELDİ

2016 yılında 3 bin 800 olarak uygulanan konut kira geliri istisnası 2017 yılında 3 bin 900 TL olarak uygulanacak. Konut kira gelirinin 3 bin 900 TL’yi aşmaması halinde beyanname verilmeyecek ve vergi ödenmeyecek. Aşması halinde ise aşan kısımdan indirilecek giderler sonrasında kalan tutar üzerinden gelir vergisi ödenecek. 


ÜCRETLİLERİN YEMEK KUPONU 14 TL OLDU

İşverenlerce işyeri veya işyerinin eklentileri dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 30 kuruşluk artışla 13.70 TL’den 14 TL’ye yükseltildi.


II. DERECE ENGELLİNİN İNDİRİMİ 10 TL ARTTI

Engellilerin ücretlerine uygulanan engelli indirimi tutarları I. ve III. derece engelliler için aynen kaldı.  


2016 yılında III. derece engelliler için uygulanan aylık 210 TL ile I. derece engelliler için uygulanan 900 TL, 2017 yılında da aynen uygulanacak. Sadece II. derece engellilere uygulanacak indirim tutarı 10 TL’lik artışla aylık 460 TL’den 470 TL’ye yükseltildi. 


EVİNİ SATANIN VERGİ İSTİSNASI AYNI KALDI

Satın alma veya takas yoluyla edinilen gayrimenkullerin ise beş yıl içinde satılmasından elde edilen kazançlar vergiye tabi tutuluyor. 2017 yılında satılacak konut, işyeri, arsa ve arazilerinden elde edilecek kazancın 11.000 TL’si gelir vergisinden istisna olacak. Satış kazancının 11.000 TL’yi aşması halinde, aşan kısım beyan edilecek. İstisna tutarı 2016 yılında da 11.000 TL idi.


BEYAN SINIRI DA    30.000 LİRADA KALDI

2017 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir dilimindeki tutar değişmeyince,  gelir vergisi stopajına (kesintisine) tabi tutulan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyan sınırı da değişmedi. 2016 yılı gelirlerinde olduğu gibi 2017 yılında da 30.000 TL’yi aşamayan işyeri kira geliri ve kâr payları beyan edilmeyecek.


Vergi kesintisine veya istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı ise 20 TL artırılarak 1.600 TL oldu. Bu tutarın altındaki gelirler beyan edilmeyecek.


AMORTİSMAN SINIRI YİNE 900 LİRA OLACAK

Amortismana tabi tutulmaksızın doğrudan gider yazılabilecek demirbaş tutarı 2017 yılında da 900 TL olarak uygulanacak. Esnaf, sanatkâr, tüccar ve şirketler, 900 TL’ye kadar olan demirbaş alımlarını, amortismana tabi tutmadan bir defada masraf yazabilecekler.


MİRASÇI BAŞINA VERGİ İSTİSNASI  176 BİN LİRA 

Ölüm halinde, eş ve çocuklara intikal eden miras nedeniyle eşe ve çocukların her birine tanınan istisna tutarı 2017 yılı için 176.600 TL oldu. Yani miras payının 176.600 TL’si için veraset ve intikal vergisi ödenmeyecek. Bu tutar 2016 yılında 170.086 TL olarak uygulanıyordu.


Ölenin çocuk ve torunu bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde istisna tutarı 353.417 TL olarak uygulanacak. Hibe ve hediye şeklindeki intikaller ile para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin ise 4.068 TL’si vergiden istisna olacak.


Metin  Taş/Milliyet