Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira geliri vergisinden bu masraflar indirilebilir!

Kira geliri elde eden vatandaşlar için vergi ödeme süreci başladı. Birçok vatandaş kira vergisinden masrafları indirmenin yollarını arıyor. İşte kira vergisinden masrafları indirmenin yolları...


Kira geliri elde edenlerin vergi ödeme telaşı başladı. Takvim'de yer alan habere göre; beyanname verecek mükelleflerin 'götürü gider' veya 'gerçek gider' yönteminden birisini tercih etmesi gerekiyor.

İşte gerçek gider ile ilgili bilinmesi gereken hususlar:

NELER İNDİRİLEBİLİYOR? 

Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su, asansör giderleri,

Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,

Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,

 Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,

 Kiraya verilen gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin yüzde 5'i,

Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

 Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar ile kiraya veren tarafından yapılan gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar (Bu harcamalar 2020 yılı için 1.400 lirayı aşıyor ise maliyet olarak dikkate alınabilir),

Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,

Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ile diğer gerçek giderler,

Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli (İndirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır),

 Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

GÖTÜRÜ GİDER Mİ GERÇEK GİDER Mİ? 

Yüzde 15 götürü gidere göre, daha fazla indirilebilir gerçek gideri olanlar gerçek gider yöntemini seçip daha az vergi ödeyebilir.