Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira gelirinin tespitinde indirilecek giderler 2018!

Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebiliyor. İşte kira gelirinin tespitinde indirilecek giderler 2018..


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

2017 yılı vergi takvimine göre 1 Mart itibari ile kira gelir vergisinde beyanname ve 1. taksit ödeme dönemi başlıyor. Konutta 3 bin 900 TL'nin, işyerlerinde ise 30 bin TL'nin üstünde gelir elde edenler vergi mükellefi oluyor. Bu sınırın altındaki gelirler vergilendirilmiyor.


Buna karşın kira gelir vergisi beyanname sürecinde mükellefler gider yöntemlerinden birini seçerek vergide indirim yapabiliyor. Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebiliyor:


1- Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç) 

2- Gerçek Gider Yöntemi Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılıyor. 


Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemiyor. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemiyor.


Götürü Gider Yönteminde Gider İndirimi 2018


Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın yüzde 15’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. Hakları kiraya verenler, götürü gider yöntemini uygulayamazlar. 


Örneğin, işyeri kira geliri ile birlikte hak kira geliri de elde eden mükellefler, verecekleri gelir vergisi beyannamelerinde hak kira geliri yer aldığından dolayı gerçek gider yöntemini seçmek zorundadırlar.


Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler 2018

Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, brüt kira geliri tutarından

aşağıdaki giderlerin gerçek tutarları indirilebilir.


1- Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen

aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,


2- Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,


3- Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,


4- Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan

borçların faiz giderleri,


5- Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin yüzde 5’i (İktisap bedelinin yüzde 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılatauygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2013 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)


6- Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve

şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara

katılma payları,


7- Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar ile kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, 


8-  Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,


9-  Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,


10- Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları

konut veya lojmanların kira bedeli, (indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.)


11- Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com