Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira kontratı damga vergisi oranları 2017!

2017 yılı Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre, bu sene içinde kira sözleşmeleri için ödenecek damga vergisi kiralama süresine göre kira bedeli üzerinden binde 1,89 oranında olup, kira sözleşmesinde kesil varsa ayrıca binde 9,48 oranında vergi ödenmesi gerekiyor.


2017 yılı Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre, bu sene içinde kira sözleşmeleri için ödenecek damga vergisi kiralama süresine göre kira bedeli üzerinden binde 1,89 oranında olup, kira sözleşmesinde kesil varsa ayrıca binde 9,48 oranında vergi ödenmesi gerekiyor.


Ancak her kira sözleşmesi için bu vergi ödenmiyor. Bazı durumlarda kira sözleşmesi için damga vergisi ödenmesi gerekiyor. Bu durumlar kira sözleşmeleri damga vergisi hakkındaki özelgede açıklanıyor.


Kira sözleşmeleri damga vergisi hakkındaki özelgeye göre gerçek kişilere mesken olarak kiraya verilen gayrimenkuller için düzenlenen kira sözleşmelerinin;


- Sadece kiraya veren ve kiralayan kişilerin imzasını içermesi, depozito tutarı, kefalet şerhi içermemesi halinde, Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/31 numaralı fıkrası uyarınca damga vergisinden istisna tutulması gerekirken;


- Kira tutarı yanında depozito tutarını da içermesi halinde, depozito tutarının teminat hükmünde olması nedeniyle Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrasına göre sözleşmenin sadece depozito tutarı üzerinden düzenlenme tarihi itibarıyla nüsha sayısına göre nispi damga vergisine tabi tutulması,


- Kiracı ve kiralayan yanında "adi kefil" veya "müteselsil kefil", "müşterek borçlu ve müteselsil kefil" olarak kefil imzasını içermesi halinde, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrası uyarınca kefalet şerhi üzerinden düzenlenme tarihi itibarıyla nüsha sayısına göre damga vergisine tabi tutulması,


- Kiracı ve kiralayan yanında "adi kefil" , "müteselsil kefil", "müşterek borçlu ve müteselsil kefil" şeklinde şerhle birlikte depozito bedeli de içermesi durumunda,  Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca depozito ve kefalet şerhi işlemlerine ilişkin tutarın toplamı üzerinden  Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrası uyarınca düzenlenme tarihi itibarıyla nüsha sayısına göre damga vergisine tabi tutulması,


ve söz konusu verginin tarafların mükellefiyet durumuna göre Kanunun 22 nci maddesi kapsamında beyan edilerek makbuz mukabili ödenmesi gerekmektedir.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com