Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira kontratının olağanüstü feshi!

Kira kontratı, mesken ve işyeri kiralamalarında taraflar arasında yapılan anlaşmaya istinaden imzalanıyor. Peki, kira kontratının olağanüstü feshi nasıl olur?


Kira kontratı, mesken ve işyeri kiralamalarında taraflar arasında yapılan anlaşmaya istinaden imzalanıyor. Bu kontrat kapsamında, kiralama süresine, kira bedeline ve kira artış oranları gibi bilgilere yer veriliyor.


Genellikle yıllık olarak hazırlanan kira kontratları, sürenin dolması halinde iptal olmuyor, otomatik olarak yenilenmiş oluyor.


Ancak kanunda belirtilen fesih nedenlerinin doğması halinde kira kontratı feshedilebiliyor. Ayrıca kanunda belirtilen olağanüstü fesih nedenleri ile de kontrat sonlandırılabiliyor. Peki, kira kontratının olağanüstü feshi hangi durumlarda mümkün?


Olağanüstü fesih


1. Önemli sebepler

MADDE 331- Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir.


Hâkim, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlar.


2. Kiracının iflası

MADDE 332- Kiracı, kiralananın tesliminden sonra iflas ederse kiraya veren, işleyecek kira bedelleri için güvence verilmesini isteyebilir.


Kiraya veren, güvence verilmesi için kiracı ve iflas masasına yazılı olarak uygun bir süre verir. Bu süre içinde kendisine güvence verilmezse kiraya veren, sözleşmeyi herhangi bir fesih bildirim süresine uymaksızın hemen feshedebilir.


3. Kiracının ölümü

MADDE 333- Kiracının ölmesi durumunda mirasçıları, yasal fesih bildirim süresine uyarak en yakın fesih dönemi sonu için sözleşmeyi feshedebilirler.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com