Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira sertifikaları tebliği 2016!

Kira sertifikaları tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, 30 Haziran 2016 tarihinde 29758 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. İşte kira sertifikaları tebliği 2016..


Kira sertifikaları tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, 30 Haziran 2016 tarihinde 29758 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.


Kira sertifikası, her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketi tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymeti, olarak tanımlanıyor.


TEBLİĞ


Sermaye Piyasası Kurulundan:


KİRA SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (III-61.1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-61.1.a)


MADDE 1 – 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1)’nin 19 uncu maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


“(3) Kanunun 130 uncu maddesi çerçevesinde, Kurul Karar Organı bu maddede yer alan oranlardan farklı oranlar belirleyebilir.”


MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com