Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama!

Gayrimenkul kira anlaşmaları için imzalanan sözleşmenin noter huzurunda imzalanması halinde damga vergisi ödemesi yapılıyor. Peki, kira sözleşmesi damga vergisi nasıl hesaplanır?


Kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama!


Kişiler veya kuruluşlar arası hukuki işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kağıtlardan alınan vergi damga vergisi oluyor.


Gayrimenkul kira anlaşmaları için imzalanan sözleşmenin noter huzurunda imzalanması halinde damga vergisi ödemesi yapılıyor. Hesaplama kira kontratı sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden nispi olarak yapılıyor.


Damga vergisine tabi kağıtları imzalayanların damga vergisi açısından müteselsil sorumluluğu bulunuyor. Bu nedenle kağıdı düzenleyen taraflardan birinin vergiyi ödemesi yeterli oluyor.


Sözleşmeyi düzenleyenlerin sürekli mükellefiyeti olmaması halinde ise sözleşmenin düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildiriliyor ve aynı süre içinde ödeniyor.


Kira sözleşmesi damga vergisi hesaplaması sözleşmede kefil olması halinde farklı bir oranda yapılarak tahsil ediliyor. Peki, kira sözleşmesi damga vergisi 2015 ne kadar?


Kirada damga vergisi oranı 2015 yılı için binde 1,89 olarak tespit edildi.


Kiracı ve kiralayan yanında "adi kefil" veya "müteselsil kefil", "müşterek borçlu ve müteselsil kefil" olarak kefil imzasını içermesi halinde, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrası uyarınca kefalet şerhi üzerinden düzenlenme tarihi itibarıyla (58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2015 yılı için binde 9,48 oranında) nispi damga vergisine tabi tutulması gerekiyor.