Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira sözleşmesi devredilebilir mi?

Taşınmaz mal kiralamalarında taraflar arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Peki, kira ilişkisinin devri mümkün mü? Kira sözleşmesi devredilebilir mi?


Kira sözleşmesi devredilebilir mi?


Taşınmaz mal kiralamalarında taraflar arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Bu sözleşme kiracıya bazı haklar da yüklüyor. Örneğin kiracılar, kullanım hakkını devredebiliyor.


Kanunen kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebiliyor.


Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemiyor.


Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur. 


Bu durumda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir. Peki, kira sözleşmesi devredilebilir mi?


Kira ilişkisinin devredilmesi

Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya veren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz.


Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulur.


İşyeri kiralarında devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com