Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira sözleşmesi fesih ihtarname örneği!

Kira sözleşmeleri, ancak kanunda belirtilen nedenlerin doğması halinde, feshedilebiliyor. Mal sahibi fesih için kiracıya ihtarname gönderebiliyor. İşte kira sözleşmesi fesih ihtarname örneği..


Kira sözleşmesi fesih ihtarname örneği!

Kiracılık hukukunun düzenlendiği Borçlar Kanunu gereğince; konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılıyor.


Buna karşın kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremiyor. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.


Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.


Konut ve çatılı işyeri kiralarında fesih bildiriminin geçerli olabilmesi için yazılı olarak yapılmış olması gerekiyor.


AYRICA;

Kiraya veren mal sahipleri kanun kapsamında yer alan tahliye gerekçlerinin doğması halinde kiracısından tahliyesini bir ihtarname ile isteyebiliyor. Örneğin kiracının kira borncunu ödememesi, taşınmazın yeniden inşası, mal sahibinin ihtayacı olması gibi nedenler tahliyeye neden olabiliyor.


Kira sözleşmesi fesih ihtarname örneği..


Konu : ..../..../......  Tarihli Kira Kontratının Feshi Talebi


AÇIKLAMALAR : 


1- Bana ait olan xxxxx adresinde kiracımız olarak bulunmaktasınız. Sözü edilen yeri karşılıklı anlaşmamıza göre .... TL bedelli olarak kira kontratı yapmış bulunmaktayız.


2- ..../..../......  tarihinden bu yanadır kira bedelini ödememiş bulunmaktasınız. Biriken kira bedeli olan .... TL'nin ödenmesini ihtar ederim.


3- ..../..../......  tarihinde başlayan ve ..../..../......  tarihinde bitecek olan KİRA KONTRATIMIZIN yenilenmemesi ve evi süresinde tahliye etmenizi ihtar ederim.


4- Defalarca yapmış olduğumuz uyarılara karşı son zamanlarda hakaret ve tehdit edici tavırlarınıza da mağruz kalmış bulunmaktayız. Bu tavırların kiralayan kiracı ilişkisini zedelediği ve bizim için bu ilişkinin hoş bir durum olmadığını da ihtaren bildirmekteyiz.İSTEM SONUCU : 

..../..../...... tarihinde bitecek olan kira kontratımızın evi süresinde boşaltmanız için bir ay önceden, ayrıca ..../..../......  tarihine kadar 3 ve 4. maddelerdeki tutumları ortadan kaldıracak şekilde tutum takınmamanızı; aksi halde hakkınızda tahliye davası açarak noter masrafı, yargılama giderleri ve vekalet ücretini ödemek zorunda kalacağınızı ihtar ederim.