Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira sözleşmesi nasıl yenilenir?

Gayrimenkul kiralamalarında imzalanan bu sözleşme belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabiliyor. Peki, kira sözleşmesi nasıl yenilenir?


Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme oluyor.


Gayrimenkul kiralamalarında imzalanan bu sözleşme belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabiliyor. 


Peki, kira sözleşmesinin yıllık olarak imzalandığını düşünelim. Bu durumda kira sözleşmesi nasıl yenilenir?


Kiracılık Kanunu gereğince; Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli süreli oluyor; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılıyor.


Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılıyor. 


Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremiyor.


Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.


Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.


Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.


Bu hükümler dışında kira sözleşmesi, herhangi bir fesih bildirimi olmadığı sürece yenilenmiş oluyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com