Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira sözleşmesi süresi!

Kira sözleşmesinin esasları ile tarafların hak ve sorumlulukları Borçlar Kanunu kapsamında açıklanıyor. Peki, kanunen kira sözleşmesi süresi ne kadardır?


Kira sözleşmesi süresi!


Bir ev ya da işyeri kiralamalarında mal sahibi ile kiracı arasında yapılan anlaşma için kira sözleşmesi imzalanıyor. 


Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanıyor.


Bu sözleşmenin esasları ile tarafların hak ve sorumlulukları Borçlar Kanunu kapsamında açıklanıyor. Peki, kira sözleşmesi süresi ne kadardır?


Kira sözleşmesinin sona ermesi

Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabiliyor. Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılır.


Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. 


Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.


Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.


Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com