Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira sözleşmesinde yapılan 2 düzenleme!

Hükümet tarafından kira sözleşmelerine ilişkin 2 yeni düzenleme yapıldı. İşte kira sözleşmesinde yapılan 2 düzenleme...


Hükümet tarafından kira sözleşmelerine ilişkin 2 yeni düzenleme yapıldı. Mevcut uygulamada geçerli olan dövizle kira sözleşmeleri iptal edilirken, kira artış hesaplamasında da değişikliğe gidildi.


1- Dövizli kira sözleşmesi yasaklandı


Dövizli kira sözleşmesini yasaklayan uygulama, 13 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar kapsamında yer aldı.


Karar kapsamında "Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz. Bu Kararın 4. maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir." hükmüne yer verildi. 


2- Kira artış hesaplaması değiştirildi


Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) gereğince kira zammı hesaplamasında kullanılan enflasyon oranı değiştirildi. 20 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yer alan Yeni Ekonomi Paketi'ne göre, kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru veya emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecek.