Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira sözleşmesinin feshi dilekçe örneği 2019!

Gayrimenkulünü kiraya veren mal sahipleri, belli durumlarda kiracısından erken tahliyesini isteyebiliyor. İşte kira sözleşmesinin feshi dilekçe örneği 2019..


Gayrimenkulünü kiraya veren mal sahipleri, belli durumlarda kiracısından erken tahliyesini isteyebiliyor. Erken tahliye sebeplerinin başında kiracının kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmemesi yer alıyor.


Bu durumda mal sahini kiracısına yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebiliyor.


Aynı zamanda gereksinim, yeniden inşa ve imar ile yeni malikin gereksinimi gibi durumlarda, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebiliyor. Kira sözleşmesinin feshi dilekçe örneği 2019 ise şu şekilde sıralanıyor:


Kira sözleşmesinin feshi dilekçe örneği 2019


Konu : ..../..../......  Tarihli Kira Kontratının Feshi Talebi 


 

AÇIKLAMALAR :  


1- Bana ait olan xxxxx adresinde kiracımız olarak bulunmaktasınız. Sözü edilen yeri karşılıklı anlaşmamıza göre .... TL bedelli olarak kira kontratı yapmış bulunmaktayız. 


2- ..../..../......  tarihinden bu yanadır kira bedelini ödememiş bulunmaktasınız. Biriken kira bedeli olan .... TL'nin ödenmesini ihtar ederim. 


3- ..../..../......  tarihinde başlayan ve ..../..../......  tarihinde bitecek olan KİRA KONTRATIMIZIN yenilenmemesi ve evi süresinde tahliye etmenizi ihtar ederim. 


4- Defalarca yapmış olduğumuz uyarılara karşı son zamanlarda hakaret ve tehdit edici tavırlarınıza da mağruz kalmış bulunmaktayız. Bu tavırların kiralayan kiracı ilişkisini zedelediği ve bizim için bu ilişkinin hoş bir durum olmadığını da ihtaren bildirmekteyiz. 


İSTEM SONUCU :  ..../..../...... tarihinde bitecek olan kira kontratımızın evi süresinde boşaltmanız için bir ay önceden, ayrıca ..../..../......  tarihine kadar 3 ve 4. maddelerdeki tutumları ortadan kaldıracak şekilde tutum takınmamanızı; aksi halde hakkınızda tahliye davası açarak noter masrafı, yargılama giderleri ve vekalet ücretini ödemek zorunda kalacağınızı ihtar ederim.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com