Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira stopajı ne zaman ödenir?

Kira stopajı, gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesi oluyor. Peki, kira stopajı ne zaman ödenir?


Kira stopajı, gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesi oluyor. 


Kira stopajı ödemesinden işyeri sahipleri değil, kiracılar sorumlu oluyor. Peki, kira stopajı ne zaman ödenir? Kira stopajı kaç ayda bir ödenir?


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her senenin başında açıklanan vergi takvimi dahilinde yer alan tarihlarde kira stopajı ödeniyor. İki eşit taksit halinde ödenebilen gelir vergisi kapsamındaki kira stopajı ödemeleri Mart ve Temmuz aylarında yapılıyor. 


Kira stopajı vergilendirme dönemi ile ilgili hükümler Gelir Vergisi Kanunu'nda 108. maddede açıklanıyor. Buna göre vergilendirilen dönem geçmiş takvim yılı oluyor.


Vergilendirme dönemi:

Madde 108 – (Değişik: 24/12/1980 - 2361/73 md.)

Gelir Vergisinde vergilendirme dönemi, geçmiş takvim yılıdır. Şu kadar ki:

1. Mükellefiyetin takvim yılı içinde kalkması halinde, vergilendirme dönemi, takvim yılı başından mükellefiyetin kalkması tarihine kadar geçen süreye inhisar eder;

 

Diğer ücretlerde vergilendirme dönemi hizmetin ifa olunduğu takvim yılıdır.


Tevkif yoluyla ödenen vergilerde,istihkak sahipleri ayrıca yıllık beyanname vermeye mecbur değillerse tevkifatın ilgili bulunduğu dönemler vergilendirme dönemi sayılır ve kesilen veya kesilmesi icabeden vergiler yıllık verginin yerine geçer;


Münferit beyanname ile bildirilmesi gereken gelirlerin vergilendirilmesinde vergilendirme dönemi yerine gelirin iktisap tarihi esas tutuluyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com