Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira süresi başlamadan fesih olur mu?

Kira anlaşmasında emlakçının da devreye girmesi halinde emlakçı ile de sözleşme yapılıyor. Peki, sözleşmeden hemen vazgeçilmesi durumunda ne olur? Kira süresi başlamadan fesih olur mu?


Mesken ve işyeri kiralamalarında taraflar arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Bu sözleşmede kiralamanın başlayacağı tarih, biteceği tarih gibi kiralama bilgilerine yer veriliyor.


Kira anlaşmasında emlakçının da devreye girmesi halinde emlakçı ile de sözleşme yapılıyor. Peki, sözleşmeden hemen vazgeçilmesi durumunda ne olur? Kira süresi başlamadan fesih olur mu? Emlakçıya ödenen para geri alınabilir mi?


Kiralama kanununda kira sözleşmesinden belli bir süre içerisinde cayılabilir gibi bir hüküm bulunmuyor.


Ancak tarafların karşılıklı olarak anlaşması durumunda kira sözleşmesinden caymak mümkün olabiliyor. Ancak, taraflardan birinin istememesi halinde kanunda belirtilen haklı nedenlerin söz konusu olması durumunda sözleşme feshedilebiliyor.


Ancak emlakçı aracılığı ile yapılan kiralamalarda ödenen komisyonun iadesi talep edilemiyor.


Kira sözleşmesi feshi hükümleri


I. Sürenin geçmesi

MADDE 327- Açık veya örtülü biçimde bir süre belirlenmişse, kira sözleşmesi bu sürenin sonunda kendiliğinden sona erer.


Taraflar, bu durumda, açık bir anlaşma olmaksızın kira ilişkisini sürdürürlerse, kira sözleşmesi belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür.


II. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi

1. Genel olarak

MADDE 328- Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde taraflardan her biri, daha uzun bir fesih bildirim süresi veya başka bir fesih dönemi kararlaştırılmış olmadıkça, yasal fesih dönemlerine ve fesih bildirim sürelerine uyarak sözleşmeyi feshedebilir. Fesih dönemlerinin hesabında, kira sözleşmesinin başlangıç tarihi esas alınır.


Sözleşmede veya kanunda belirtilen fesih dönemine veya bildirim süresine uyulmamışsa, bildirim bir sonraki fesih dönemi için geçerli olur.


2. Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında

MADDE 329- Taraflardan her biri, bir taşınmaza veya taşınır bir yapıya ilişkin kira sözleşmesini yerel âdette belirlenen kira döneminin sonu için veya böyle bir âdetin bulunmaması durumunda, altı aylık kira döneminin sonu için, üç aylık fesih bildirim süresine uyarak feshedebilir.


3. Taşınır kiralarında

MADDE 330- Taraflardan her biri, bir taşınıra ilişkin kira sözleşmesini üç gün önceden yapılacak fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir.

Kiraya verenin meslekî faaliyeti gereği kiraya verdiği ve kiracının da özel kullanımına yarayan taşınır bir malın kiracısı, kira sözleşmesini, üç aylık kira dönemi sonu için en az bir ay önceden yapacağı bir fesih bildirimiyle sona erdirebilir. Bu durumda kiraya verenin, zararının giderilmesini isteme hakkı yoktur.


III. Olağanüstü fesih

1. Önemli sebepler

MADDE 331- Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir.

Hâkim, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlar.


2. Kiracının iflası

MADDE 332- Kiracı, kiralananın tesliminden sonra iflas ederse kiraya veren, işleyecek kira bedelleri için güvence verilmesini isteyebilir.

Kiraya veren, güvence verilmesi için kiracı ve iflas masasına yazılı olarak uygun bir süre verir. Bu süre içinde kendisine güvence verilmezse kiraya veren, sözleşmeyi herhangi bir fesih bildirim süresine uymaksızın hemen feshedebilir.


3. Kiracının ölümü

MADDE 333- Kiracının ölmesi durumunda mirasçıları, yasal fesih bildirim süresine uyarak en yakın fesih dönemi sonu için sözleşmeyi feshedebilirler.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com