Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kiracı sözleşme bitmeden çıkabilir mi?

Mal sahibi keyfi bir şekilde kiracısından tahliyesini isteyemiyor. Peki, kiracı kendi istediği zaman sözleşmeyi feshedebilir mi? Kiracı sözleşme bitmeden çıkabilir mi? Kiracı sözleşme bitmeden çıkarsa ne olur?
Kiracı sözleşme bitmeden çıkabilir mi?


Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanıyor.


Bu sözleşme mal sahibi ile kiracıya bazı hak ve sorumluluklar yüklüyor. Bu hak ve sorumluluklar ise Borçlar Kanunu kapsamında düzenleniyor.


Kira sözleşmesi kanunda belirtilen haklı gerekçelerin doğması halinde feshedilebiliyor. Bunun dışına mal sahibi keyfi bir şekilde kiracısından tahliyesini isteyemiyor.


Peki, kiracı kendi istediği zaman sözleşmeyi feshedebilir mi? Kiracı sözleşme bitmeden çıkabilir mi? Kiracı sözleşme bitmeden çıkarsa ne olur?


Borçlar Kanunu gereğince; 

Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için devam eder. 


Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması hâlinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer.


Kiraya veren, yapmaktan kurtulduğu giderler ile kiralananı başka biçimde kullanmakla elde ettiği veya elde etmekten kasten kaçındığı yararları kira bedelinden indirmekle yükümlüdür.