Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kiracıdan kaynaklanan tahliye nedenleri nelerdir?

Ev ve işyeri kiralamalarında kiracı ile mal sahibi arasında yapılan sözleşmeler bazı nedenlerin doğması halinde feshedilebiliyor. Peki, kiracıdan kaynaklanan tahliye nedenleri nelerdir?


Kiracıdan kaynaklanan tahliye nedenleri nelerdir?


Ev ve işyeri kiralamalarında kiracı ile mal sahibi arasında yapılan sözleşmeler bazı nedenlerin doğması halinde feshedilebiliyor. Borçlar Kanunu kapsamında belirtilen fesih nedenlerinin doğması halinde kiracıdan tahliyesi istenebiliyor.


Aksi halde herhangi haklı bir neden olmadan kiracı, taşınmazdan tahliye edilemiyor. Peki, kiracı hangi durumlarda çıkarılır? Kiracıdan kaynaklanan tahliye nedenleri nelerdir?


Kiracı tahliye nedenleri:

Kiracının tahliyesi mal sahibinden kaynaklanabildiği gibi kendisinden de kaynaklanabiliyor. Mal sahibinin bu taşınmaza ihtiyacı olması ve bunu kanıtlaması halinde kiracısını tahliye edebiliyor.


Ayrıca, imar durumu, yapının yıkılması ve yeni malikin gereksinimi gibi nedenler de yine mal sahibinden kaynaklanan tahliye nedenleri oluyor. Kiracıdan kaynaklanan tahliye nedenleri ise şu şekilde sıralanıyor;


Kiracıdan kaynaklanan sebepler

Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.


Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.


Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com