Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kiracının evi boşaltma süresi nedir?

Ev ve işyeri kiralamalarında mal sahibinin haklı bir gerekçe dolayısı ile kiracısından tahliyesini istediğini düşüneli m. Kiracının evi boşaltma süresi nedir?


Kiracının evi boşaltma süresi nedir?


Ev ve işyeri kiralamalarında sözleşme ancak kanunda belirtilen koşulların doğması halinde feshedilebiliyor. Kiracılar bildirimde bulunarak sözleşmeyi sona erdirebiliyor. Ancak mal sahipleri, 10 yıllık kiracıları hariç kiracılarını bildirim yoluyla tahliye edemiyor.


Kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılıyor. 


Kiraya veren, kira sözleşmesini;

1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,


2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise,

belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.


Aynı zamanda kiracının tahliye taahhüdü vermiş olması, kiracının kira borcunu ödememiş olması ve kiracının aynı ilçe sınırları içerisinde bir evinin olması gibi nedenler de kiracının tahliyesini tetikleyebiliyor.


Peki, mal sahibinin haklı bir gerekçe dolayısı ile kiracısından tahliyesini istediğini düşünelim. Kiracının evi boşaltma süresi nedir?


Kiracının evi boşaltma süresi, tahliye bildirimi ile kiracıya verilen süreden ibaret oluyor. Bu süre içerisinde kiracının taşınmazı tahliye etmesi gerekiyor. Aksi halde mal sahibi bir aylık kira bedelini de talep edebiliyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com