Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kiracının evi varsa ne olur?

Kiracınızın bir evinin olduğunu yeni öğrendiğinizi düşünelim. Bu durumda kiracının evi varsa ne olur? Kiracının evi varsa tahliye edilir mi?


Kiracının evi varsa ne olur?


Gayrimenkul kiralamalarında mal sahibi ile kiracısı arasında yapılan kira sözleşmesi bazı nedenlerin doğması halinde feshedilebiliyor. Bu fesih nedenleri kiracıdan kaynaklı da olabiliyor.


Eğer kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.


Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.


Peki, kiracınızın bir evinin olduğunu yeni öğrendiğinizi düşünelim. Bu durumda kiracının evi varsa ne olur? Kiracının evi varsa tahliye edilir mi?


Yasal olarak kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebiliyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com