Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kiracının ödemediği aidatı ev sahibi ödeyecek!

Kiracılar ve ev sahipleri ödenmeyen aidatların durumunun ne olacağını merak ediyor. Aidatlarını ödemeyip binayı terk eden kiracıların borcunu ev sahibi ödemek zorunda kalıyor.


Hem kiracılar hem de ev sahipleri ödenmeyen aidatların durumunun ne olacağını merak ediyor. Aidatlarını ödemeden binayı terk eden kiracılar ile ilgili olarak ev sahibinin sorumlu tutulup tutulamayacağı merak konusu oldu.


Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre, aidatlarını ödemeyip binayı terk eden kiracıların borcu ev sahibine kalıyor. 


ÖDENMEYEN AİDATLAR EV SAHİBİNDEN İSTENEBİLİR Mİ?

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 22'inci maddesine göre, gider ve avans borcu ile gecikme tazminatından, kiracısı ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutuluyor. Bu durumda, apartman yöneticisi ya da aidatı toplamakla sorumlu olan kişi gereken özeni göstermez ve kiracının birikmiş aidatları ev sahiplerinden tahsil edilebiliyor.


Yargıtay 18.Hukuk Dairesi Esas: 2004/10518 Karar: 2005/2241ve 15.03.2005 sayılı kararı da; "Kiracı, anataşınmazdaki bağımsız bölümü boşalttıktan sonra, artık bu yerden yararlanma hakkı, dolayısıyla kiracı sıfatı sona erdiğinden, oturduğu döneme ilişkin olsa bile ortak gider borcundan -Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre- sorumlu tutulamaz" açıklamasında bulundu.