Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kiracının ölümü halinde kira sözleşmesi feshedilir mi?

Kiracının ölümü olağanüstü bir durum olup, olağanüstü fesih nedenleri arasında yer alıyor. Peki, kiracının ölümü halinde kira sözleşmesi feshedilir mi?


Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme oluyor. 


Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabiliyor. Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılıyor.


Kira sözleşmesi kanunda belirtilen durumların doğması halinde mal sahibi tarafından, bildirim sürelerine uymak şartı ile de kiracı tarafından feshedilebiliyor.


Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yine yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebiliyor.


Hâkim, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlıyor.


Kiracının ölümü olağanüstü bir durum olup, olağanüstü fesih nedenleri arasında yer alıyor.  Peki, kiracının ölümü halinde kira sözleşmesi feshedilir mi?


Kiracının ölmesi durumunda mirasçıları, yasal fesih bildirim süresine uyarak en yakın fesih dönemi sonu için sözleşmeyi feshedebilirler. Veya;


Ölen kiracının ortakları veya bu ortakların aynı meslek ve sanatı yürüten mirasçıları ve ölen kiracı ile birlikte aynı konutta oturanlar, sözleşmeye ve kanun hükümlerine uydukları sürece, taraf olarak kira sözleşmesini sürdürebilirler.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com