Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kiracının sözleşmeyi erken feshi!

Ev ve işyeri kiralamalarında kiracı, kira süresi boyunca kira bedelini ödemekle yükümlü oluyor. Peki, kiracının sözleşmeyi erken feshi hakkı var mı?


Kiracının sözleşmeyi erken feshi!


Ev ve işyeri kiralamalarında kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlü oluyor. Aynı zamanda kiracılar kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini ödüyor. Bu konuda yerel âdete de bakılıyor.


Kullanıma elverişli bulundurulduğu sürece kiralanan, kiracının kendisinden kaynaklanan bir sebeple kullanılmasa veya sınırlı olarak kullanılsa bile kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlü oluyor. 


Bu durumda, kiraya verenin yapmaktan kurtulduğu giderler kira bedelinden indiriliyor. Peki, kiracının sözleşmeyi erken feshi hakkı var mı?


Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi

MADDE 325- Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için devam eder. 


Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması hâlinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer.


Kiraya veren, yapmaktan kurtulduğu giderler ile kiralananı başka biçimde kullanmakla elde ettiği veya elde etmekten kasten kaçındığı yararları kira bedelinden indirmekle yükümlüdür.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com