Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kiracıyken evden çıkma süresi nedir?

Kira sözleşmeleri belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir. Peki, kiracıyken evden çıkma süresi nedir? Kiracılar kira sözleşmesini ne zaman feshedebilir?


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Kiracıyken evden çıkma süresi nedir?


Gayrimenkul kiralamalarında taraflar arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Bu sözleşme belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir.


Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanıyor.


Kira sözleşmesi esasları ile tarafların hak ve sorumlulukları Borçlar Kanunu kapsamında açıklanıyor. Peki, kiracıyken evden çıkma süresi nedir? Kiracılar ne zaman evden çıkabilir?


Taşınmaz mal kiralamalarında mal sahibi sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremiyor. Ancak kiracılar sözleşmenin sona ermesi ile evden çıkarak sözleşmeyi feshedebiliyor.


Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılıyor. 


Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi

Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için devam eder. Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması hâlinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer.


Kiraya veren, yapmaktan kurtulduğu giderler ile kiralananı başka biçimde kullanmakla elde ettiği veya elde etmekten kasten kaçındığı yararları kira bedelinden indirmekle yükümlüdür.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com