Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kirada ifa zamanı nedir?

Kiracılar, kiraladıkları mesken ya da işyeri için belirlenen kira bedelini belirlenen zamanda ödemek ile yükümlü oluyor. Peki, kirada ifa zamanı nedir?


Kirada ifa zamanı nedir?


Taşınmaz mal kiralamalarında taraflar yaptıkları sözleşme ile bazı hak ve sorumluluk kazanmış oluyor. Kiracının sorumlulukları arasında kira bedelini ödemek yer alıyor.


Kiracılar, kiraladıkları mesken ya da işyeri için belirlenen kira bedelini belirlenen zamanda ödemek ile yükümlü oluyor. Peki, kirada ifa zamanı nedir?


İfa zamanı

Kiracı, aksine sözleşme ve yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlüdür.


Kiracının temerrüdü

Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.


Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com