Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kiralanan ev ayıplıysa ne olur?

Kiralanan konutlar kimi zaman ayıplı çıkabiliyor. Peki, kiralanan ev ayıplıysa ne olur? Kiralanan ev ayıplıysa ne yapılır?


Gayrimenkul kiralamalarında mal sahibi ile kiracı arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Bu sözleşme süresi boyunca taşınmazın kullanım hakkı kiracıda kalıyor.


Kiralanan konutlar kimi zaman ayıplı çıkabiliyor. Peki, kiralanan ev ayıplıysa ne olur? Kiralanan ev ayıplıysa ne yapılır?


Borçlar Kanunu gereğince; Kiralanan sonradan ayıplı duruma gelirse kiracı, kiraya verenden ayıpların giderilmesini veya kira bedelinden ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını ya da zararının giderilmesini isteyebiliyor. 


Ancak, zararın giderilmesi istemi diğer seçimlik hakların kullanılmasını önlemez. Önemli ayıp durumunda kiracının sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır.


Ayıbın giderilmesini isteme ve fesih


Kiracı, kiraya verenden kiralanandaki ayıbın uygun bir sürede giderilmesini isteyebilir; bu sürede ayıp giderilmezse kiracı, ayıbı kiraya veren hesabına gidertebilir ve bundan doğan alacağını kira bedelinden indirebilir veya kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir.


Ayıbın, kiralananın öngörülen kullanıma elverişliliğini ortadan kaldırması ya da önemli ölçüde engellemesi ve verilen sürede giderilmemesi hâlinde kiracı, sözleşmeyi feshedebilir.


Kiraya veren, kiralanandaki ayıbı gidermek yerine, uygun bir süre içinde ayıpsız benzeriyle değiştirebilir.


Kiraya veren, kiracıya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını gidererek, onun seçimlik haklarını kullanmasını önleyebilir.


Kira bedelinin indirilmesi

Kiracı, kiralananın kullanımını etkileyen ayıpların varlığı hâlinde, bu ayıpların kiraya veren tarafından öğrenilmesinden ayıbın giderilmesine kadar geçen süre için, kira bedelinden ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını isteyebilir.


Zararın giderimi

Kiraya veren, kusuru olmadığını ispat etmedikçe, kiralananın ayıplı olmasından doğan zararları kiracıya ödemekle yükümlüdür.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com