Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kiraya neye göre zam yapılır?

Ev kiralayan kimselerin sözleşmelerinin senelik olarak yenilenmesi halinde kira bedeline zam yapılıyor. Peki, kiraya neye göre zam yapılır?


Ev kiralayan kimselerin sözleşmelerinin senelik olarak yenilenmesi halinde kira bedeline zam yapılıyor. Yasal prosedürden haberi olmayan kimseler kiracılarına istedikleri oranda zam yapıyor. Ancak bu duruma itiraz edilmesi durumunda, hakim kiracıya yasal oranlarda zam yapılması gerektiği kararını veriyor.


Kira zam hesaplamaları mesken ve işyerlerinde farklı şekilde yapılıyor. Borçlar Kanunu gereğince ev kiralamalarında kiracıya ÜFE oranlarına göre zam yapılıyor. Ancak işyeri için bu kural 2020 yılına kadar uygulanmıyor.


Kira bedeli

MADDE 344 - Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.


Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.


Eylül ayında yapılacak zam hesapları, TÜİK tarafından 5 Eylül'de açıklanacak ÜFE verileri dahilinde yapılacak.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com