Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kiraya verenden kaynaklanan tahliye sebepleri!

Gayrimenkul kiralamalarında mal sahipleri, kendileri ile ilgili bazı özel durumların meydana gelmesi halinde kiracısından tahliyesini isteyebiliyor. İşte kiraya verenden kaynaklanan tahliye sebepleri..


Taşınmaz mal kiralamalarında mal sahipleri, kendileri ile ilgili bazı özel durumların meydana gelmesi halinde kiracısından tahliyesini isteyebiliyor. Ancak bu istemin kanunda belirlenen süreler içinde yapılması gerekiyor. Aksi taktirde sözleşme bir seneliğine daha yenilenmiş oluyor.


Peki, kiraya verenden kaynaklanan tahliye sebepleri nelerdir? Kiraya veren ne zaman kiracısına tahliye bildiriminde bulunmalı?


Gereksinim, yeniden inşa ve imar

Kiraya veren, kira sözleşmesini;

1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,


2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise,


belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.


Yeni malikin gereksinimi

Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.


Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com