Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kireç

Beyaz renkli, su ile karıştırıldığında sertleşebilen bir üründür. İnşaat sektöründe bağlayıcı madde olarak kullanılır.Kireç nedir?


Kireç; bağlayıcı maddedir. Eski Babil, Mısır. Finike, Hitit ve Persler hava kireci, Romalılar devrinde su kireci, Türkler tarafından ise tuğla kırıkları (pişmiş kil) öğütülüp karıştırılmış ve Horasan harcı olarak inşaatlarda kullanmaktadır. 


Mısır’da homra, Hindistan’da ise surki adı ile bilinmektedir.  


Kirecin tanımı şu şekilde yapılmaktadır:


Kireç taşının çeşitli derecelerde pişirilmesi sonucu elde edilmektedir. Suyla karıştırıldığında, tipine göre havada veya suda katılaşma özelliği göstermektedir. Beyaz renkli, inorganik esaslı bağlayıcı madde türüdür.


Kireç taşı türleri hangileridir?


1.Tabii kireç taşı

2.Dolomatik kireç taşı


Kirecin sertleşmesi nasıl gerçekleşir?


Kireç sertleşmesi şu üç aşamadan gerçekleşir: Kuruma, Ca(OH)2 formülünde kristalleşme, havanın CO2′İ ile birleşerek karbonatlaşma.


Kirecin kullanım alanları nerelerdir?


1900-1910 yılları arasında kireç %80 binalarda, %10 kimyasal endüstride, %10 da ziraatta kullanılıyordu. 1980′lerde ise, yapılarda %3, kimyasal endüstride %84, otoyollarda %6, refrakter endüstrisinde %6, ziraatte %1 oranında kullanılmaktaydı.


Günümüzde ise şu alanlarda kullanılmaktadır:


1.Demir çelik endüstrisinde

Demir cevherinin hazırlanmasında

Çelik üretiminde

Döküm kalıplarının hazırlanmasında

Çelik tel üretiminde


2.Demir dışı metal endüstrisinde

Bakır metalindeki safsızlıkların giderilmesinde

Alüminyum elde edilmesinde

Nikel’in saflaştırılmasında


3.Düşük karbonlu krom üretiminde

Mangan’ın geri kazanılmasında

Çinko’dan Kükürt’ün ayrıştırılmasında

Altın ve gümüş üretiminde kullanılan zehirli bileşiklerin ayrıştırılmasında


4.Kimya endüstrisinde

Çevre kirliliğinin önlenmesinde ve rehabilitasyonunun sağlanmasında

Su arıtma tesislerinde

Kirli sulu ortamların geri kazanılmasında (göl, ırmak, bataklık ve türlü kimyasallar içeren yerler

Kentsel arıkların ve çöplerin ıslahında

Tarım ve Orman topraklarının geri kazanılmasında

Gübre Sanayinde


5.Yapı malzemeleri endüstrisinde

Harç ve sıva katkısı olarak

Bağlayıcılık, dayanıklılık ve esnekliğin artırılmasında

Gaz beton (YTONG) üretiminde

Kireç-Kum tuğlası üretiminde

Karo ve seramik üretiminde


6.Cam Endüstrisinde

Cam üretiminde kireç taşları içerdiği metal oksitler nedeniyle hammadde olarak kullanılır

Cam fırınlarında ısıdan tasarruf sağlar

Camın sertliğini artırmada kullanılmaktadır


7.Kağıt Endüstrisinde

Kağıt üretiminde kullanılan bazı kimyasalların tekrar elde edilmesinde kullanılır


8.Çevre Rehabilitasyonunun Sağlanmasında

Çöplerin ıslahı

Atık suların arıtılması

Fabrika bacalarından çıkan zehirli gazların filtrasyonu

Göl ve bataklıkların ıslahı gibi çalışmalarda kullanılmaktadır


9.Zemin stabilizasyonu ve karayolları yapımında

Toprağın genleşme büzülme gibi fiziksel değişimleri sonucunda meydana gelen zararların ortadan kaldırılması için kullanılmaktadır


İnşaat sektöründe kirecin yeri nedir?


Türkiye'de yılda 4 milyon ton civarında kireç üretilmektedir. En fazla kireç 2 milyon ton ile inşaat sektöründe kullanılmaktadır. İnşaat sektöründe bağlayıcı madde olarak yer almaktadır. Dekor amaçlı da kullanılan kireç, yüzeylerde bulunan tortuları ortadan kaldırmaya yaramaktadır.


İnşaat sektöründe yapılar kireç ile güçlendirilebilmektedir. Maliyet avantajı sağlandığı için her firma tarafından rağbet görmektedir. Beton uygulaması yapılmadan önce kireç ile bir uygulama yapılmaktadır. Bu da daha sonra çökme olmasını engellemek için yapılmaktadır.


İnşaat sektöründe kireç satışı nasıldır?


Kireç Sanayicileri Derneği’nin 2010 yılı verilerine göre; inşaat sektöründe kireç ve kireç taşı satışları şöyledir:


Kireç


Kireç Sanayicileri Derneği’nin iletişim bilgileri nedir?


ADRES: Entegre Harç Sanayi Hüseyinli Köyü 34799 Ömerli / İstanbul

TEL: 0 216 434 50 96 FAKS: 0 216 434 50 31

E-POSTA: bilgi@kirec.org