Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kırmızı kot nedir?

İmar yönetmeliği gereğince kot; siyah ve kırmızı olarak iki farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Peki, kırmızı kot nedir?


İmar yönetmeliği gereğince kot; siyah ve kırmızı olarak iki farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Siyah kot, imar planında gösterilen yolun doğal zeminini ifade ediyor. Peki, kırmızı kot nedir?


Kırmızı kot

İmar Yönetmeliğine göre; İmar planında gösterilen yolun gerekli hesaplar yapıldıktan sonra kullanıma hazır halini ifade eder. İmar planına göre kat adedinin belirlenmesinde bu kot esas alınır.


Kot alınan nokta parselin mahreç aldığı yol esas alınarak veya binanın köşe kotlarının ortalamasının alınması suretiyle, ilgili idarelerin imar yönetmelikleri ile veya imar yönetmeliklerinde hüküm bulunmaması halinde bu Yönetmelikteki esaslara göre belirlenir. 


Viyadük, köprü gibi parsele giriş çıkış yapılamayan yerlerden ve parsele bitişik olmayan yollardan kot alınmaz. Kottan açığa çıkan kat kazanmak ve yapının kat sayısını artırmak amacıyla kot alınan nokta tespit edilemez. Kot alınan noktanın tespitinde bölge kat rejiminin aşılmaması, komşu parseller dahil yol cephelerinde sokak siluetinin korunması esastır.


İlgili idarece yol kotuna göre; binanın kot alacağı noktaya ve arazinin kotlarına ilişkin belgelendirme yapılmadan, tabi zeminde hiçbir şekilde kazı veya dolgu yapılamaz. 


Ruhsat veya yapı kullanma izni alınmış yapılarda ruhsat eki projesine aykırı olarak bodrum katları açığa çıkarmak üzere kazı ve tesviye yapılamaz. Aksi takdirde İmar Kanununun 40 ve 42 nci maddeleri uyarınca işlem yapılır.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com