Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Konak Alsancak'ta imar planı değişikliği!

İzmir Konak'ın Alsancak mahallesinde İmar Planı Değişikliği kararı verildi. İmar Planı Değişikliği kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı..


İzmir Konak'ın Alsancak mahallesinde  İmar Planı Değişikliği kararı verildi. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.


TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI


Tarih       :   13/03/2017

Karar No    :   2017/09

Konu        :    İzmir  ili, Konak ilçesi, Alsancak mahallesi 

1823 ada 17 no.lu parsel İmar Planı Değişikliği


Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 01.12.2016 tarihli ve 7896 sayılı yazısına istinaden;


Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. mülkiyetindeki İzmir ili, Konak ilçesi, Alsancak mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 7.699,06 m² yüzölçümlü 1823 ada 17 no.lu parsele “Ticaret+Konut Alanı (TAKS:0.40, KAKS:3.50, Yençok: Serbest), Park ve Yol” kullanım kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,


Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için İzmir Büyükşehir ve Konak Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.