Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Konsalidasyon nedir?

Zeminin yük altında bulunması sonucu hacminde belli bir miktar küçülme meydana gelmesi ve zeminin yoğunluğunun artmasını ifade eder.İngilizcesi, consolidation şeklinde yazılır.Konsolidasyon sıklıkla kompaksiyon ile karıştırılan bir zemin davranışıdır. Geoteknikte ince daneli zeminlerin (silt, kil) sabit yükleme altında zamanla çökmesi, oturma yapması anlamında kullanılır.


İnce daneli, killi ve siltli zeminlerin, zeminin hidrolik geçirgenliğinin (permabilitesinin) düşük olmasından dolayı konsolidasyonu (oturması), zaman içerisinde gerçekleşir. 


Kompaksiyon: Boşluk hacminin azalması, yoğunluğun artması, hava çıkışı.


Konsolidasyon: Zaman (t) faktörünü de içinde barındıran ve boşluklardaki suyun bir yük altında dışarı atılması


Konsolidasyon teorisi nedir?


• Toprağın konsolidasyon sürecindeki davranışını,

• Konsolidasyondan kaynaklanan oturmaların büyüklük ve hızı hakkında bilgi edinilmesini amaçlayan bir teoridir.


Bu kavram daha çok finans sektöründe şu şekilde kullanılır:


- Uluslararası borçlanma işlemlerinde, borçlu bankanın veya doğrudan doğruya borçlu olan devletin alacaklı olan kurum ya da devletle anlaşarak, borcun vadesinin daha ileri bir tarihe alınması işlemine konsolidasyon denir. 


- Kısaca kısa vadeli borçların uzun vadeli hale getirilmesidir.