Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Konut alan yabancıya vatandaşlık koşulları!

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile konut alan yabancılara vatandaşlık hakkı tanındı. Peki, konut alan yabancıya vatandaşlık koşulları nelerdir?


Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yabancıların vatandaşlık hakkı kapsamı genişletildi.


Bilindiği üzere Türk vatandaşlığı, doğumla veya sonradan olmak üzere iki yolla kazanılıyor. Sonradan kazanma yollarına "konut almak" da eklendi.


Yönetmelik gereğince konut alan yabancıya vatandaşlık verilebilecek. Peki, konut alan yabancıya vatandaşlık şartları nelerdir?


Konut alan yabancıya vatandaşlık koşulları

- En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmaz satın almak

- Tapu kayıtlarında üç yıl satılmaması şerhi koymak

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit


Kanunun 12 nci maddesinde sayılan hallerde yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabiliyor;


 (2) Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanmak isteyen yabancı hakkında Bakanlığın yazılı talimatı üzerine müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenleniyor:


a) İsteği belirten form dilekçe.


b) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.


c) Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi.


ç) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.


d) Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.


e) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.


f) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.


(3) Tamamlanan dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.


(4) Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre vatandaşlığa alınacak kişilerin müracaatları, gerekli görülen hallerde Bakanlıkça alınır ve ikinci fıkrada belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir.Mülk alan ve yatırım yapan yabancıya vatandaşlık yönetmeliği!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com