Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Konut alana vatandaşlık limiti yönetmeliğinde değişiklik 2018!

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 106) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.


Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 106) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.


Yönetmelik kapsamında yapılan düzenlemelere göre konut alana vatandaşlıkta limit 250 bin dolara indirildi. Buna göre, Türkiye'de gayrimenkul sahibi yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedeli 1 milyon dolar iken 250 bin dolar oldu. 


Konut alana vatandaşlık yönetmeliğinde yapılan düzenlemeler şu şekilde sıralandı:


Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1- 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan "2.000.000 Amerikan Doları", "Ekonomi Bakanlığınca" ibareleri sırasıyla "500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Liresi", "Sanayi ve Teknoljoji Bakanlığınca" şeklinde, (b) bendinde ter alan "1.000.000 Amerikan Doları" ibaresi "250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası" şeklinde, (c) bendinde yer alan "100", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca" ibareleri sırasıyla, "50", "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca" şeklinde, (ç) bendinde yer alan "3.000.000 Amerikan Doları" ibaresi "500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası", (d) bendinde yer alan "3.000.000 Amerikan Doları", "Hazine Müsteşarlığınca" ibaraleri sırasıyla "500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Liresı", "Hazine ve Maliye Bakanlığınca" şeklinde, (e) bendi "En a 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen." şeklinde değiştirilmiştir.Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin altınca fıkrasında yer alan "efektif satış kuru" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve/veya çapraz döviz kuru" ibaresi eklenmiştir.


Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.


"(7) İkinci fıkra kapsamında yapılacak vatandaşlık kazanma başvuruları ile ilgili süreci takip etmek amacıyla İşişleri Bakanlığı bünyesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetlet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazibe ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulabilir.


(8) İkinci fıkra kapsamında yapılacak yatırım türleri arasında belirtilen süreyi tamamlamak amacıyla geçişkenlik mümkündür."


Madde 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.