Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Konut hesabı ve devlet katkısına dair yönetmelik!

İlk defa konut alacaklara yapılacak devlet katkısına yönelik esaslar, 26 Şubat 2016 tarihinde 29636 sayılı Resmi Gazete'de Konut hesabı ve devlet katkısına dair yönetmelik ile açıklandı.


Konut hesabı ve devlet katkısına dair yönetmelik, 26 Şubat 2016 tarihinde 29636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar metni ile yönetmelik esasları şu şekilde;


Karar sayısı:2016/8559


Ekli "Konut hesabı ve devlet katkısına dair yönetmelik"in yürürlüğe konulması Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)'nın 9/2/2016 ve 4718 sayılı yazısı üzerine 3/6/2011 ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/2/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Konut hesabı ve devlet katkısına dair yönetmelik metni


Amaç ve kapsam

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı tamamı kendisine ait bir konutu olmayan Türk vatandaşlarının yurtiçinde ilk ve tek konut satın alımlarına destek olmak için açılacak konut hesabına, hesap sahiplerinin ödeme planlarına, Devlet katkısına konu olacak konutların niteliğine, Devlet katkısına ilişkin hak ediş sürelerinin tespitine ve birikim yapılan süreler ile ödeme planlarına göre Devlet katkısı oranının ve azami tutarın farklılaştırılmasına, hesapların denetimine ve uygulamaya yönenlik diğer hususlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.


Dayanak

Madde 2- Bu yönetmelik, 3/6/2011 ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Konut hesabı ve devlet katkısına dair yönetmelik tam metni için tıklayınız.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com