Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yönetmeliği!

2016/9123 Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, 26 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi..


2016/9123  Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, 26 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Ekli "Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik'in yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)'nın 18/8/2016 tarihli ve 24322 sayılı yazısı üzerine, 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3. maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik


MADDE 1- 22/2/2016 tarihli ve 2016/6/8559 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"(4) Konut hesabının açıldığı tarihte tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyetli, kat irtifaklı veya müstakil tapulu konut nitelikli taşınmaz mal sahipleri adına konut hesabı açılamaz"


MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Konut hesabının vade sonu tarihinin resmi tatile gelmesi durumunda takip eden ilk işgününde yapılan ödeme bu maddenin dördüncü fıkrası kapsamında ihlal sayılmaz"


"(6) Çekim hakkının kullanılması halinde konut hesabında bulunan bakiye hesabın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olamaz"


MADDE 3- Aynı yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"ç) Devlet katkısı almak için başvurduğu konut dışında 7/4/2015 tarihinden itibaren tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyetli, kat irtifaklı veya müstakil tapulu konut nitelikli başka bir taşınmaz mal edinmemiş olması,"


MADDE 4- Bu yönetmelik 26/8/2016 tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 5- Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 


Konut hesabı ve devlet katkısına dair yönetmelik tam metni!