Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Konut KDV oranları 2016!

Gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde doğan vergisel sorumluluklar arasında KDV de yer alıyor. İşte konut KDV oranları 2016!


KDV Kanununun 1 inci maddesine göre taşınmazların; Ticari, sınai, zirai, mesleki faaliyet kapsamındaki teslimleri, Bu faaliyetler kapsamına girmese dahi müzayede mahallerindeki satışlar, KDV’nin konusuna giriyor.


Buna göre konut alım satımı sırasında doğan vergisel sorumluluklar arasında KDV de yer alıyor.  Ancak ticari nitelik taşımayan veya en az iki isteklinin katılımı suretiyle müzayede yoluyla yapılmayan taşınmaz satışları KDV’nin konusuna girmediğinden vergiye tabi tutulmuyor. Peki, konutta KDV oranları 2016 nelerdir?


Konut KDV oranları 2016

Net alanı 150 m2’nin üzerinde olan konutlar, her halükarda genel oranda KDV’ye tabi olacaklardır.  150 m2’ye kadar olan konutlarda uygulanacak KDV oranı ise yukarıdaki düzenleme esas alınarak belirlenecektir. 


Aşağıdaki şartların tamamını taşıyan net alanı 150 m2’ye kadar olan konutlar vergi değerine göre yüzde 1, yüzde 8 veya yüzde 18 oranında KDV’ye tabi olacaktır.


Büyükşehir belediye sınırları içerisinde olan,

01.01.2013 tarihinden sonra inşaat ruhsatı alınan,

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler arasında olmayan,

İnşaatı lüks veya birinci sınıf olarak yapılan,

Söz konusu şartları taşıyan konutlarda KDV oranı arsa birim m2 vergi değeri dikkate alınarak tespit edilecektir. Buna göre arsa birim m2 vergi değeri;


0-499 TL arası olanlar yüzde 1 oranında,

500-999 TL arası olanlar yüzde 8 oranında,

1000 TL ve üzeri olanlar yüzde 18 oranında KDV ye tabi olacaktır.


Yukarıdaki kriterlerden herhangi birini taşımayan net alanı 150 m2’nin altındaki konutlar arsa birim m2 vergi değeri ne olursa olsun yüzde 1 oranında KDV’ye tabi olacaktır. Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com