Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Konut kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Kira bedeline yapılacak yıllık artışın nasıl hesaplanması gerektiği Borçlar Kanunu kapsamında açıklanıyor. Peki, konut kira artış oranı nasıl hesaplanır?


Taşınmaz mal kiralamalarında sözleşmenin bir seneliğine daha uzaması halinde kira bedeline zam yapılıyor. Kira bedelinde yapılacak bu zam mal sahibinin istediği oranlarda olmuyor.


Kira bedeline yapılacak yıllık artışın nasıl hesaplanması gerektiği Borçlar Kanunu kapsamında açıklanıyor. Peki, konut kira artış oranı nasıl hesaplanır?


Konut kira artış oranı hesaplama kuralı:

Kanun gereğince gayrimenkul kiralamalarında üretici fiyat endeksi oranlarının hesaplamada kullanılması gerekiyor.


E. Kira bedeli

I. Genel olarak

MADDE 343- Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.


II. Belirlenmesi

MADDE 344 - Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.


Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com