Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Konut kira kontratı damga vergisi oranı 2016!

İsteyenler kira kontratını noter huzurunda yapabiliyor. Peki, bu durumda ödenecek konut kira kontratı damga vergisi oranı 2016 ne kadar?


Kira kontratı, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme oluyor.


Bu kontrat genellikle senelik olarak taraflar arasında imzalanıyor. İsteyenler sözleşmeyi noter huzurunda da yapabiliyor.


Bazı durumlarda kira kontratı için damga vergisi ödenmesi gerekebiliyor. Peki, damga vergisi ne zaman ödenir? Konut kira kontratı damga vergisi 2016 ne kadar?


Konut kira kontratı damga vergisi 2016;


Kira kontratı için kiralama süresine göre kira bedeli üzerinden binde 1,89 oranında damga vergisi ödeniyor. Eğer kira sözleşmesi kefilli olarak yapılıyorsa ayrıca binde 9,48 oranında harç ödemesi yapılıyor.


Mesken kira sözleşmelerinin damga vergisi hakkındaki özelge gereğince gerçek kişilere mesken olarak kiraya verilen gayrimenkuller için düzenlenen kira sözleşmelerinin;


- Sadece kiraya veren ve kiralayan kişilerin imzasını içermesi, depozito tutarı, kefalet şerhi içermemesi halinde, Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/31 numaralı fıkrası uyarınca damga vergisinden istisna tutulması,


- Kira tutarı yanında depozito tutarını da içermesi halinde, depozito tutarının teminat hükmünde olması nedeniyle Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrasına göre sözleşmenin sadece depozito tutarı üzerinden düzenlenme tarihi itibarıyla nüsha sayısına göre nispi damga vergisine tabi tutulması,


- Kiracı ve kiralayan yanında "adi kefil" veya "müteselsil kefil", "müşterek borçlu ve müteselsil kefil" olarak kefil imzasını içermesi halinde, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrası uyarınca kefalet şerhi üzerinden düzenlenme tarihi itibarıyla nüsha sayısına göre damga vergisine tabi tutulması,


- Kiracı ve kiralayan yanında "adi kefil" , "müteselsil kefil", "müşterek borçlu ve müteselsil kefil" şeklinde şerhle birlikte depozito bedeli de içermesi durumunda,  Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca depozito ve kefalet şerhi işlemlerine ilişkin tutarın toplamı üzerinden  Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrası uyarınca düzenlenme tarihi itibarıyla nüsha sayısına göre damga vergisine tabi tutulması,


ve söz konusu verginin tarafların mükellefiyet durumuna göre Kanunun 22 nci maddesi kapsamında beyan edilerek makbuz mukabili ödenmesi gerekmektedir.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com