Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Konut kredisi dosya masrafı iadesi 2018!

Konut kredisi dosya masrafı iadeleri için tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemelerine başvurulabiliyor. İşte konut kredisi dosya masrafı iadesi 2018 işlemleri..


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Konut kredisi dosya masrafı iadeleri için tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemelerine başvurulabiliyor. Başvurulacak merci, dosya masrafına göre değişkenlik gösteriyor. Tüketici hakem heyeti parasal sınırları her sene yeniden belirleniyor. 


2018 yılı Tüketici hakem heyeti parasal sınırlarına göre, 4 bin 570 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olan illerde 4 bin 570 Türk Lirası ile 6 bin 860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri;


Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6 bin 860 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, yine Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 4 bin 570 Türk Lirası ile 6 bin 860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat edilebilecek.


Konut kredisi dosya masrafının bu sınırları aşıp aşmadığı ise bankaya gönderilecek bir dilekçe ile öğrenilebilecek.


Konut kredisi dosya masrafı dilekçe örneği 2018............. Bankası A.Ş  Genel Müdürlüğüne


Talepte Bulunan : (İsim-TC Kimlik No-Adres-İrtibat Tel)


Konu   : Kredi masraflarının iadesi hakkında


Açıklamalar  :


Bankanızın .............. numaralı kredi müşterisiyim.


Bugüne kadar kullanmış olduğum her kredi işlemlerinde kredi-dosya masrafı ödemekteyim.Yargıtay kararıyla; kredi-dosya masraflarının haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle bankanızdan bugüne kadar kullanmış olduğum tüm kredilerin;


a. Sözleşmelerini,


b. Ödeme planı ve ödeme dekontlarını,


c. Kredi kullandırılması için bankanızca yapılması gereken zorunlu masrafların ayrıntılı dökümlerini ve yapılan masrafın belgesini,


tarafıma mail veya adresime bankacılık kanunu çerçevesinde verilmesini talep ederim. Cevap verilmemesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağımı ve ilgili kurumlara şikayette bulunacağımı bildiririm.


Kullanmış olduğum kredilere ilişkin olarak On yıl geriye dönük olarak kesilen masraf ücretlerinin toplamının ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizi ile tarafıma derhal iadesini, aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara başvuracağımı bildiririm. 
.../.../...


Ad, Soyad -İmzaIşıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com