Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Konut kredisi peşinat oranı değişmedi!

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre düşmesi beklenen konut kredisi peşinat oranı değişmedi. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı..


Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı Ekonomi Koordinasyon Kurulunda (EKK) alınan kararlara göre, dahil bireysel kredilere yönelik önemli düzenlemeler hayata geçirileceği söylenmişti.


Yapılan açıklamalar doğrultusunda konut kredilerinde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranına ilişkin sınırının yüzde 75'ten yüzde 80'e yükseleceği, dolayısı ile peşinat oranının da yüzde 25'ten yüzde 20 düşeceği belirtiliyordu.


Ancak konu ile ilgili yönetmelik, bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Uygulama konut kredileri ve taşıt kredileri hariç tutuldu. Buna göre konutunu teminat göstererek ihtiyaç kredisi kullanacak kimseler evin yüzde 80'ine kadar kredi alabilecek.


BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(1) Tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı yüzde sekseni aşamaz. Sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin değerlemesinin Kurul veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine yaptırılması ve sınırlamada bu değerlerin kullanılması zorunludur.”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(3) Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler ve eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi kırk sekiz ayı aşamaz.”


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla yetmiş iki ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir. Yeniden yapılandırma kapsamında borçluya ilave kredi kullandırılması halinde ilave kullandırılan kredinin vadesi kırk sekiz ayı aşamaz.”Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com