Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Konut kredisi yapılandırma!

Eğer tüketici isterse konut kredisini yapılandırarak yeni bir ödeme planı çıkartabiliyor. Peki, konut kredisi nasıl yapılandırılır?


Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılmasına yönelik sözleşme konut kredisi sözleşmesi oluyor.


Bu sözleşmeyi imzalayarak konut kredisi kullanan tüketicilerin bazı hak ve sorumlulukları da doğmuş oluyor.


Eğer tüketici isterse konut kredisini yapılandırarak yeni bir ödeme planı çıkartabiliyor. Peki, konut kredisi nasıl yapılandırılır?


Yeniden finansman

MADDE 12 – (1) Konut finansmanı kuruluşu ve tüketicinin mutabakatı ile konut finansmanı sözleşmesinde;


a) Kredi faiz oranında değişiklik yapılması,


b) Kredinin vadesinde değişiklik yapılması,


c) Konut finansmanı sözleşmesinde belirtilen faiz türünde değişiklik yapılması,


ç) Aynı konut teminat gösterilerek birden fazla konut finansmanı sözleşmesi kurulmuşsa bunların tek bir konut finansmanı sözleşmesi ile birleştirilmesi,


d) Kredinin para biriminde değişiklik yapılması,

hususlarından en az birinin gerçekleşmesi halinde yeniden finansman söz konusu olur.

 

Konut finansmanı sözleşmesinde yeniden finansman kapsamında yapılacak değişikliklerde tüketiciden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile onay alınır. 


Onay alınmadan önce, konut finansmanı kuruluşu, yeniden finansman amacıyla konut finansmanı sözleşmesinde yapılan değişiklikleri içeren karşılaştırmalı bilgiyi, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verir.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com