Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Konut kredisi yapılandırma ücreti iadesi dilekçesi örneği!

Konut kredisi kullanan tüketiciler, kredi süreci boyunca bazı hak ve sorumluluklara sahip oluyor. Bu haklar arasında yeniden finansman/yapılandırma da yer alıyor.


Konut kredisi kullanan tüketiciler, kredi süreci boyunca bazı hak ve sorumluluklara sahip oluyor. Bu haklar arasında yeniden finansman/yapılandırma da yer alıyor.


Konut finansmanı kuruluşu ve tüketicinin mutabakatı ile konut finansmanı sözleşmesinde;

a) Kredi faiz oranında değişiklik yapılması,

b) Kredinin vadesinde değişiklik yapılması,

c) Konut finansmanı sözleşmesinde belirtilen faiz türünde değişiklik yapılması,

ç) Aynı konut teminat gösterilerek birden fazla konut finansmanı sözleşmesi kurulmuşsa bunların tek bir konut finansmanı sözleşmesi ile birleştirilmesi,

d) Kredinin para biriminde değişiklik yapılması,

hususlarından en az birinin gerçekleşmesi halinde yeniden finansman söz konusu oluyor.


Ancak kimi bankalar, yapılandırmayı bir ücret karşılığında gerçekleştiriyor. Bu durumda tüketiciler, ödedikleri ücretin iadesi için bir dilekçe ile tüketici hakem heyetine müracaat edebiliyor.


Konut kredisi yapılandırma ücreti iadesi dilekçesi örneği


.........................      KAYMAKAMLIĞINA

(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı)


Davacı(Şikayet Edenin) 

Adı Soyadı : ........................................................................................................

Adresi : ........................................................................................................

   ........................................................................................................

Tel / : .............................. / ..............................

Davalı(Şikayet edilen); ……. …. Bankası………… Şubesi

Adresi : …..Mahallesi….....cad……….sk.......no/…..       ............../Ankara

Şikayeti Parasal Değeri : ................................TL.

Dava(Şikayet)Konusu : …………  Bankasının …… ……. ……. …….   hesap numaralı müşterisiyim.  Adı geçen bankanın ../../20.. Tarihinden … … …. TL. Konut kredisi kullandım. Kullanmış olduğum Kredinin yeniden yapılandırma masrafı olarak tarafımdan …… TL para tahsil edilmiştir. 

Olay; Tüketici mahkemeleri ve Yargıtay kararları uyarınca, Kredi yeniden yapılandırma masrafı haksız şart niteliğinde olduğu öğrenmiş bulunmaktayım.

Talebim:…….. bankasının  Kredi yeniden yapılandırma masrafı adı altında tarafımdan haksız olarak tahsil etmiş oldugu  …………TL tutarındaki paranın tarafıma iade edilmesini talep etmekteyim 

Saygılarımla.   


Tarih

Ad Soyadı

İmza

EK ; Masraf kesildiğine dair 2 adat Banka DekontuIşıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com