Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Konut kredisiyle ilgili kritik karar!

Tüketici Mahkemesi, konut kredisi hakkında dikkat çeken bir karar aldı. Kredi çektikten sonra vefat eden kişinin hayat sigortası istediği, bankanın yapmadığı ortaya çıkınca mirasçılar dava açtı. Mahkeme 4 yıl boyunca ödenen paraların iadesini kararlaştırıldı.


Tüketici Mahkemesi, çektiği konut kredisini öderken ölen kişinin kalan borcunu mirasçılarından talep een bankanın hayat sigortası yapmadığını tespit edince 4 yıl boyunca ödenen kredilerin iade edilmesi kararlaştırıldı. Hürriyet Gazetesi'nden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; dava dosyasına göre, C.K, 2012'de bir kamu bankasından 66 bin TL tutarında konut kredisi çekti. C.K, 3 Kasım 2014 yılında yaşamını yitirdi. C.K’nın mirasçıları, kredi borucunu 2018 yılına kadar ödemeler sürdü. Ancak aile, ödeme yapılmasına ve onay verilmesine karşı bankanın C.K için hayat sigortası yapmadığını ifade etti.


YERİNE GETİRMEDİ

Bu durum üzerine aile, avukatı Fırat Bilici aracılığıyla  Ankara  13. Tüketici mahkemesine dava açtı. Dava dilekçesinde, “Davacıların, miras bırakanlarının vefatı üzerine, sigortadan yararlanmak üzere davalıya başvurmaları ile davalının sigorta yapma yükümlülüğünü miras bırakanın açık muvafakati olmasına rağmen yerine getirmediği bu sebeple de yararlanamayacakları ortaya çıkmıştır. Davalının, bakiye kredi borcunu, mirasçılarından talep etmeye devam etmesi nedeniyle işbu dava açılmıştır. Davalı, vefat eden C. K ile aralarında imzaladıkları sözleşme ve Borçlar Kanunu’nun vekillik ile ilgili maddeleri uyarınca muris C. K sigortayı yapmakla yükümlenmiştir” açıklamaları kullanıldı.


BANKA SİGORTA YAPMADI

Mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişinin hazırladığı raporda, şu açıklamalar kullanıldı: “Taahhütname başlığı altında krediye ilişkin konut ve hayat sigortalarının yapılmasını açık ve net bir şekilde talep etmiş olduğu, bu talebe karşılık, davalı bankanın konut finansman kredisine ilişkin hayat sigortası sözleşmesini yapmadığının tespit edildiği, söz konusu kredi borçlusunun hayat sigortasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık beyanı olup olmadığının görülemediği, müşterinin talebine rağmen hayat sigortasının yapılmadığı.”


Mahkeme, açılan davanın kabulüne karar verdi. Geçtiğimiz hafta taraflara tebliğ edilen kararda, C.K.’nın varislerinin ölüm tarihi olan 3 Kasım 2014 tarihinden 1 Ekim 2018 tarihine kadar kredi taksitlerini ödedikleri ve yapılan toplam ödemenin 40 bin 204 TL olduğu bankaların sunduğu belgelerle anlaşma sağlanacağını söyleyerek “Talebe rağmen yapılmayan hayat sigortası nedeniyle davacı mirasçılardan kalan kredi borç bakiyesinin tahsil edilemeyeceği hususu sübut bulmuştur. Bu kapsamda davacılar tarafından davalı bankaya yapılan 40 bin 204 TL’lik ödeme yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.”


KREDİ ÇEKERKEN DİKKAT EDİN

Avukat Fırat Bilici verilen kararın örnek taşıdığı ve tüm tüketicileri yakından ilgilendirdiğini sözlerine Bilici, “Açıkça bir muvafakat olmasına rağmen hayat sigortası yapılmamıştır. Halkımız bu konularda daha da bilinçlenmesi ve kredi çekerken özellikle kendilerine imzatılan belgelerin ne olduğunu kontrol etmeleri lazım. Bu şekilde mağduriyetlerin önüne geçebiliriz” diye konuştu.


BANKA SİGORTA SEÇENEĞİ SUNAR

Gayrimenkul hukuku uzmanı Avukat Hikmet Güngör, bankalar tarafından konut kredisi çekenler için hayat sigortası seçeneği sunduğunu, kararı tüketicinin verdiğini sözlerine ekledi. Avukat Güngör, “Aslında banka bu kararla kendini korumaya alıyor. Tüketicinin vefatı halinde alacağını sigortadan alıyor. Eğer sigorta talimatı verilmiş ve kişi ölmüşse aile kalan borcu ödemez. Ama hayat sigortasını tüketici talep etmemiş ve bu nedenle yapılmamışsa bu defa borç mirasçılara kalır” ifadelerini kullandı.