Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Konut satışında tapu harcı cezası nedir?

Kimi vatandaşlar daha az tapu harcı ödemek için konut satış bedelini olduğundan daha düşük beyan edebiliyor. Bu gibi durumların tespit edilmesi halinde taraflara vergi cezası kesiliyor. Peki, konut satışında tapu harcı cezası nedir?


492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifede yer alan tapu işlemleri, tapu harcına tabi tutuluyor. Bu harç, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınır.


Harcın ölçüsü devir eden ve devir alan için ayrı ayrı olmak üzere devir bedeli üzerinden binde 20’dir. 


Buna göre gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen gerçek devir ve iktisap bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 oranında hesaplanır ve ödenir.


Gayrimenkulün banka kredisiyle de alınması halinde tapu harcının yine gerçek devir bedeli üzerinden ödenmesi gerekir. Devir bedelinin bir kısmının banka kredisiyle bir kısmının ise nakit ya da banka havalesi ile ödenmesi halinde, bu şekilde ödenen tüm miktarların toplanması ve bu toplam üzerinden harç ödenmesi gerekir.


Ancak kimi vatandaşlar daha az tapu harcı ödemek için konut satış bedelini olduğundan daha düşük beyan edebiliyor. Bu gibi durumların tespit edilmesi halinde taraflara vergi cezası kesiliyor. Peki, konut satışında tapu harcı cezası nedir?


Konut satışında tapu harcı cezası

Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının (bir diğer ifadeyle harcın gerçek devir bedelinden daha düşük bir bedel üzerinden ödendiğinin) tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil edilir. 


Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesilir.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com